Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z tego serwisu.
Zmień ustawienia swojej przeglądarki, jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na dysku Twojego komputera.


OK
Polityka Cookies

BOLIKOLANO.PL

Sekcja Dla lekarzy

Synvisc i Synvisc One

  • A

  • A

  • A

Skuteczność Synvisc i Synvisc One

Produkty Synvisc i Synvisc One, stosowane w początkowym okresie i przy kontynuacji leczenia pacjentów z bólem stawów kolanowych związanym z chorobą zwyrodnieniową, charakteryzują się unikalnym usieciowaniem struktury, które decyduje o właściwościach lepko-sprężystych wiskosuplementów i skutkuje lepszymi efektami łagodzenia bólu niż przy stosowaniu innych produktów do wiskosuplementacji. Zmniejszenie dolegliwości bólowych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, zarówno w przypadku terapii produktem Synvisc (trzy iniekcje po 2ml hylanu G-F 20 w odstępach tygodniowych), jak i Synvisc One (pojedyncza iniekcja 6 ml hylanu G-F 20) utrzymuje się do 12 miesięcy.1,2

Dwunastomiesięczna skuteczność preparatu Synvisc została potwierdzona w niezależnym, prospektywnym, randomizowanym, jednoośrodkowym, prowadzonym metodą pojedynczo zaślepionej próby badaniu, zrealizowanym w celu porównania skuteczności klinicznej, parametrów czynnościowych i zadowolenia pacjentów po dostawowej kuracji preparatem hylan G-F 20 – 3 iniekcje po 2 ml w odstępach tygodniowych (Synvisc, n = 199) i hialuronianu sodu – 5 iniekcji w ostępach tygodniowych (Hyalgan, n = 193) u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. We wnioskach z badania stwierdzono, ze skuteczność kliniczna i ogólna satysfakcja pacjentów były lepsze wśród pacjentów otrzymujących preparat Hylan G‑F 20 (Synvisc).

Efekt redukcji bólu w grupie preparatu Hylan G‑F 20 (Synvisc) pojawiał się wcześniej i utrzymywał dłużej kosztem minimalnie większej częstości występowania zdarzeń niepożądanych. Synvisc powoduje długotrwałą ulgę w bólu utrzymującą się aż do 12 miesięcy (pacjenci doznali znamiennej statystycznie ulgi w bólu we wszystkich punktach czasowych badania).1

Dwunastomiesięczna skuteczność preparatu Synvisc One potwierdzona została w prospektywnym, wieloośrodkowym badaniu, prowadzonym metodą otwartej próby w grupie 394 pacjentów w chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, w celu określenia tolerancji i skuteczności pojedynczego wstrzyknięcia 6 ml preparatu hylan G-F 20 (Synvisc One) u pacjentów z tym schorzeniem. Badanie wykazało, że pojedyncze dostawowe wstrzyknięcie 6 ml preparatu hylan GF 20 (Synvisc One) ma korzystny profil bezpieczeństwa i jest skuteczne w leczeniu objawowej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego w okresie do 1 roku po wstrzyknięciu u większości pacjentów, prowadząc do istotnej odległej poprawy rokowania pacjentów.2


Piśmiennictwo

  1. Raman R, Dutta A, Day N, Sharma H.K, Shaw C.J, Johnson G.V Efficacy of Hylan G-F 20 and Sodium Hyaluronate in the treatment of osteoarthritis of the knee — A prospective randomized clinical trial, The Knee 15 (2008) 318–324
  2. Pal S et al. Long-Term (1-Year) Safety and Efficacy of a Single 6-mL Injection of Hylan G-F 20 in Indian Patients with Symptomatic Knee Osteoarthritis, The Open Rheumatology Journal, 2014, 8, 54-68

PL.HYL.15.01.24