Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z tego serwisu.
Zmień ustawienia swojej przeglądarki, jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na dysku Twojego komputera.


OK
Polityka Cookies

BOLIKOLANO.PL

Sekcja Dla lekarzy

Leczenie Twoich pacjentów

 • A

 • A

 • A

Metody leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów

Rozważając, jakie postępowanie należy wdrożyć w celu przywrócenia mobilności pacjenta oraz zredukowania występującego u niego bólu, w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów, należy uwzględnić aktualny algorytm leczenia. W bieżącym postępowaniu zaleca się działanie wielokierunkowe (np. z zastosowaniem leków z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych, leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty, leków narkotycznych lub steroidów podawanych dostawowo). 2,3

Zaadaptowano na podstawie Langworthy MJ, Saad A, Langworthy NM, PhysSportsmed 2010; 28 (2): 133-145

Zastosowanie wiskosuplementacji preparatami Synvisc i Synvisc One na wcześniejszym etapie choroby zwyrodnieniowej stawów pomaga pacjentom osiągnąć długotrwałe korzyści1

 • Opóźnia czas do całkowitej alloplastyki stawu kolanowego4
 • Pozwala chronić chrząstkę5,6
 • Istotnie poprawia funkcjonowanie7
 • Zapewnia długotrwałą skuteczność4,7,8

Lecz proaktywnie przy zachowaniu bezpieczeństwa

Ponieważ choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ma charakter postępujący i nie istnieje możliwość całkowitego jej wyleczenia, pacjenci wymagają stałej opieki medycznej i długotrwałej terapii tej choroby. Bezpieczeństwo preparatów Synvisc i Synvisc One wykazano zarówno podczas pierwszego podawania preparatów leczenia, jak i podczas kolejnych kursów terapii.9,10 Proaktywnie planowane powtarzane kursy leczenia mogą pomóc pacjentom utrzymać aktywność na możliwie jak najwyższym poziomie.

 • Kiedy u pacjenta ponownie pojawia się ból stawu kolanowego, leczenie preparatami Synvisc i Synvisc One można powtórzyć przy utrzymaniu korzystnego profilu bezpieczeństwa9,10*

*W fazie powtórnego leczenia w podstawowym badaniu klinicznym z udziałem 160 pacjentów, 77 z nich otrzymało drugie wstrzyknięcie preparatem SynviscOne11

W randomizowanym, wieloośrodkowym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, badaniu kontrolowanym placebo oceniano pojedyncze dostawowe wstrzyknięcie 6 ml preparatu hylan G-F 20 u pacjentów z pierwotną objawową chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Ocenie poddano także bezpieczeństwo powtórnego wstrzyknięcia preparatu hylan G-F 20. Pacjentów z bólem w przebiegu pierwotnej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego w sposób losowy przydzielano do grup z artrocentezą plus 6 ml dostawowego wstrzyknięcia preparatu hylan G-F 20 lub placebo. Ocena prowadzona była po 4, 8, 12, 18 i 26 tygodniach po wstrzyknięciu. Pierwszorzędowym kryterium skuteczności była zmiana wyjściowego wskaźnika skali bólu WOMAC. A w chorobie zwyrodnieniowej stawów w ciągu 26 tygodni. Drugorzędowymi parametrami skuteczności były wskaźniki WOMAC A1 i C, całościowa ocena pacjenta (PGA) oraz całościowa ocena kliniczna przez osobę oceniającą (COGA), oraz wskaźniki odpowiedzi na leczenie według kryteriów Oceny Efektów w Reumatologii Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Chorobą Zwyrodnieniową Stawów. W 4-tygodniowej fazie powtórnego leczenia, prowadzonej metodą otwartej próby, oceniano wyłącznie bezpieczeństwo. Do badanych grup przydzielono w sposób losowy 253 pacjentów (stopień zaawansowania choroby według Kellgren-Lawrence II lub III ). U pacjentów otrzymujących preparat hylan G-F 20 (Synvisc One) stwierdzono statystycznie istotnie większą poprawę wskaźnika bólu WOMAC A (-0,15, błąd standardowy 0,076, p = 0,047), podobnie jak kilku drugorzędowych parametrów skuteczności (WOMAC A1, PGA i COGA), niż u pacjentów otrzymujących placebo. Nie stwierdzono różnic w zakresie parametrów bezpieczeństwa między tymi dwiema grupami. W prowadzonej metodą otwartej próby fazie powtórnego leczenia nie stwierdzono zwiększonego ryzyka miejscowych zdarzeń niepożądanych. Autorzy sformułowali wniosek, że u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego pojedyncze dostawowe wstrzyknięcie 6 ml preparatu hylan G-F 20 (Synvisc One) jest bezpieczne i skuteczne, zapewniając statystycznie istotne i klinicznie istotne zmniejszenie nasilenia bólu w ciągu 26 tygodni obserwacji, wykazując umiarkowaną różnicę wobec placebo.11


Piśmiennictwo

\
 1. Langworthy MJ, Saad A, Langworthy NM. Conservative treatment modalities and outcomes for osteoarthritis: the concomitant pyramid of treatment. Phys Sportsmed. 2010;38(2):133-145.
 2. Jordan KM, Arden NK, Doherty M i wsp. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003;62(12):1145-1155. doi: 10.1136/ard.2003.011742.
 3. Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G i wsp. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage. 2008;16(2):137-162.
 4. Waddell DD, Bricker DC. Total knee replacement delayed with hylan G-F 20 use in patients with grade IV osteoarthritis. J Manag Care Pharm. 2007;13(2):113-121.
 5. Wang Y, Hall S, Hanna F, et al. Effect of hylan G-F 20 [Synvisc®] supplementation on cartilage preservation detected by magnetic resonance imaging in osteoarthritis of the knee: a two-year, single-blind clinical trial. Poster presented at: European League Against Rheumatism (EULAR); June 16-19, 2010; Rome, Italy.
 6. Hall S, Wang Y, Hanna F i wsp. Effects of hylan G-F 20 [Synvisc®] supplementation on cartilage preservation in osteoarthritis of the knee: a two-year, single-blind clinical trial. Ann Rheum Dis. 2010;69(supl 3):701.
 7. Brander VA, Stadler TS. Functional improvement with hylan G-F 20 in patients with knee osteoarthritis. Phys Sportsmed. 2009;37(3):38-48.
 8. Raynauld J-P, Torrance GW, Band PA i wsp.; Canadian Knee OA Study Group. A prospective, randomized, pragmatic, health outcomes trial evaluating the incorporation of hylan G-F 20 into the treatment paradigm for patients with knee osteoarthritis (part 1 of 2): clinical results. Osteoarthritis Cartilage. 2002;10(7):506-517.
 9. Instrukcja używania Synvisc i Synvisc One 2013
 10. Raman R, Johnson G, Shaw C, Dutta A, Sharma H. Safety and efficacy of repeat treatment with hylan G-F 20 in osteoarthritis of the knee. Presented at: 2010 EULAR Annual European Congress of Rheumatology; June 16-19, 2010; Rome, Italy. Abstract 696.
 11. Chevalier X, Jerosch J, Goupille P i wsp. Single, intra-articular treatment with 6 ml hylan G-F 20 in patients with symptomatic primary osteoarthritis of the knee: a randomised, multicentre, double-blind, placebo controlled trial. Ann Rheum Dis. 2010;69(1):113-119. doi:10.1136/ard.2008.094623.

PL.HYL.15.01.24